tirsdag 8. mars 2011

Konspirasjonsteori

Det er alltid vanskelig å ta det alvorlig når folk snakker om konspirasjonsteorier synes jeg. Samtidig er det av og til fristende å tenke at det kan være noe i det, særlig når noe virker alt annet enn tilfeldig. Fristende eller ikke; jeg tror ikke på konspirasjonsteorier. Det jeg derimot tror på er personlig griskhet, misunnelse, bitterhet og nag, samt massenes uvitenhet. Med massenes uvitenhet så mener jeg ikke å være nedlatende. Slik jeg ser det så er det mer i denne verden som hver enkelt av oss overhodet ikke forstår, enn det er ting vi faktisk forstår. – Det være seg universitets- og høyskoleutdannede eller ufaglærte. Selv om vi skulle kombinere alt hver enkelt av oss har ubestridelig kunnskap om så vil det trolig ikke favne halvparten engang av alt vi ikke vet. Etter min mening er vår uvitenhet noe alle mennesker burde være særdeles ydmyke i forhold til, meg selv inkludert selvsagt.

Hva har dette med konspirasjonsteori å gjøre? Jeg tror konspirasjonsteorier oppstår som følge av enkeltindividers sterke reaksjoner, ofte knyttet til griskhet, misunnelse, bitterhet, nag og liknende følelser, uttrykt enten skriftlig eller muntlig og formidlet til den uvitende masse. Jeg tror det som formidles på denne måten ofte slår an en streng hos andre som har liknende følelser, og ryktet/ryktene begynner å spre seg som ild i tørt gress. Ryktene får trolig god grobunn nettopp fordi massene er uvitende og heller ikke søker sannhetsgehalt i det som sies. I de tilfellene hvor mange nærer de samme destruktive følelsene ovenfor samme tema vil naturlig nok temaet få stor oppmerksomhet. Det at temaet får stor oppmerksomhet, eller at mange i samme sjikt føler på samme måten, er imidlertid ikke det samme som at folk har organisert seg.

Faktisk tror jeg at konspirasjonsteori kan bidra til at vi som mennesker taper av syne det ansvar vi selv har for våre liv. For hvis ingen konspirerer, men vi likevel tror det er slik, så kan ingen stilles til ansvar. Da kan alle nære destruktive følelser, og mer eller mindre gladelig spre dem videre til alle som gidder å høre på. Det er hver enkelt av oss det står på. Bare vi selv kan stoppe en rykteflom ved unnlate å bringe ryktet videre. Bare vi selv kan søke kunnskap om temaet og finne klarhet. Mye vondt i verden kunne vært avverget hvis hver enkelt av oss tok det ansvaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar