fredag 11. april 2014

Frihet - i en liten eske?


For noen år siden var det en reklame som sa nettopp dette: "Frihet i en liten eske". Reklame for tamponger, om jeg ikke husker feil. Sannheten er at jeg blir litt provosert av slagordet. Reklamen retter seg mot kvinner, og budskapet er klart: Du får frihet i en liten eske. Virkelig? Etter to tusen år med kvinnekamp?

«Takk, jeg bruker ikke tamponger. Jeg står over frihet i en liten eske. Gi meg heller frihet med mening.»

Frihet med mening for meg:

  • Hvis tanken er fri vil jeg la den fly. – Fly av sted til nærliggende og fjerntliggende perspektiv. Jeg vil skaffe meg panoramautsikt over alt. Fly min tanke. Fly!
  • Hvis mine valg er fri vil jeg velge å tro. – Tro på meg selv, og på deg, i tillit. Jeg vil være takknemlig for alt, for evig. For du, min tro, kan flytte fjell!
  • Hvis frihet fordrer ansvar møter jeg det. – Møter ansvaret for meg selv, for mine prosjekter og for andre. Jeg vil leve nå, i pakt med Deg. Slippe alles krig mot alle…

Frihet. Elsket, fryktet og utrolig komplekst.