fredag 2. juli 2010

999

Min søken etter mening og sannhet fører meg igjen og igjen til den erkjennelse at alle mine ideer har vært tenkt før. Mine geniale ideer er eldgamle. Mine mest snurrige og fantastiske ideer, som jeg nesten kunne drømme opphavsrett til, de har vært kjent eller tilgjengelige i mange tusen år. La meg få presisere at dette er snakk om ganske andre ting enn det vi lærer på skolen – i alle fall det jeg lærte på skolen (eller det jeg husker derfra), med unntak av en del ting vi lærer på filosofistudiet. Mine geniale ideer er tenkt av vismenn og –kvinner i tusenvis av år. Gjør det meg vis? – Oh, yes! Kanskje burde jeg tenkt motsatt, men hvilken hensikt skulle det tjene? Ideene blomstret i meg uavhengig av de andres liknende ideer. Når jeg nå kommer over de gamle tekstene som bekrefter mine egne ideer så blir jeg lykkelig. Da tenker jeg at jeg er et lite steg nærmere en mening, og kanskje sannheten. Hvis den finnes.

Hvordan overbevise skeptikere? La dem være. Ingen ord vil gjøre nytten, gå heller foran som et godt eksempel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar